Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 2498 [X]

Grodzisk, dnia 3 kwietnia 2008 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

§ 1.

Na podstawie art. 2 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 198 o obywatelstwie sarmackim z dnia 29 grudnia 2004 r. nadaję obywatelstwo sarmackie następującej osobie: Paweł Jańczyk.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą złożenia przysięgi obywatelskiej przez osobę, o której mowa w § 1.

ZAŁĄCZNIK
Wniosek o nadanie obywatelstwa

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\
              /`

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 27 marca 2008 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Paweł Jańczyk
Identyfikator: AB199
Realne dane:
 Data urodzenia: 17.05.1989
 Miejsce urodzenia: Iłża
 Miejsce zamieszkania: Radom
Wirtualne miejsce zamieszkania: Merida
                (Księstwo Trizondalu)
Obywatelstwo państw obcych:
Data zamieszkania w Sarmacji: 2008-01-29 (58)

Witam

Witam serdecznie wszystkich mieszkańców. W Sarmacji jestem od
58 dni. Obywatelstwo pomogłoby mi aktywniej uczestniczyć w
życiu państwa. Chodzi mianowicie o prawo głosu w wyborach. O
nadanie obywatelstwa staram sie drugi raz. Od tamtego czasu
dużo się zmieniło. Posiadam stanowisko zastępcy burmistrza w
mieście Merida. Dzięki obywatelstwu mam szansę dołączyć do
Książęcych Sił

Zbrojnych. Z góry dziękuje. Mam nadzieję, że mój wniosek
zostanie rozpatrzony

pozytywnie.

Paweł"Młody"Jańczyk

Adres IP: 83.28.230.48

Przegladarka: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.8.1.13) Gecko/20080311 Firefox/2.0.0.13

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny