Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Książęce Miasto GrodziskUchwały, poz. 251 [X]

Grodzisk, dnia 16 grudnia 2005 r.

Uchwała Rady Książęcego Miasta Grodziska nr 22

w sprawie wspólnej listy dyskusyjnej Miast Koronnych (uchylony)

Rada Książęcego Miasta Grodziska wyraża pozytywną opinię w przedmiocie powołania wspólnej listy dyskusyjnej Miast Koronnych: Książęcego Miasta Grodziska, Morwieńca, Prawdy i Soli oraz likwidacji odrębnej listy dyskusyjnej Książęcego Miasta Grodziska.

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny