Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiRząd — 2008, poz. 2510 [X]

Grodzisk, dnia 7 kwietnia 2008 r.

Postanowienie Kanclerza 19/2008

o powołaniu Rady Ministrów

§ 1.

Na podstawie art. 10 pkt 3 ppkt 1 Dekretu Księcia Sarmacji nr 475 o Rządzie Jego Książęcej Mości z dnia 07 kwietnia 2008 r. powołuję na funkcję:

  1. Podkanclerzego: Pana MATEUSZA barona CEZARA,
  2. Ministra Dziedzictwa Narodowego: Pana BARTOSZA kawalera VON THORN-MACKIEWICZA,
  3. Ministra Samorządu Terytorialnego: Pana AVRILA kawalera LEVENGOTHON-KARCZEWSKIEGO,
  4. Ministra Spraw Zagranicznych: Pana MICHAŁA markiza Ł.,
  5. Ministra Finansów i Gospodarki: Pana JANA baroneta VIA TEUTOŃCZYKA,
  6. Ministra Spraw Wewnętrznych: Pana MATEUSZA barona CEZARA.

§ 2.

Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Robert J. kaw. von Thorn-C*****ski,
Kanclerz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny