Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiSystem Opieki Sarmackiej, poz. 2512 [X]

Grodzisk, dnia 8 kwietnia 2008 r.

Postanowienie Kanclerza nr 20/2008

o zmianie na stanowisku Dyrektora Systemu Opieki Sarmackiej

§ 1.

Na podstawie Art. 10 pkt 3 ppkt 4 Dekretu Księcia nr 475 o Rządzie Jego Książęcej Mości z dnia 07 kwietnia 2008 r. odwołuję z funkcji Dyrektora Systemu Opieki Sarmackiej Panią TERESĘ WEBER oraz powołuję na funkcję Dyrektora Systemu Opieki Sarmackiej Panią EDYTĘ s.d VON THORN-BROWARCZYK.

§ 2.

Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Robert J. kaw. von Thorn-C*****ski,
Kanclerz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny