Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 2516 [X]

Grodzisk, dnia 9 kwietnia 2008 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

§ 1.

Na podstawie art. 2 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 198 o obywatelstwie sarmackim z dnia 29 grudnia 2004 r. nadaję obywatelstwo sarmackie następującej osobie: Geryon Khryzaoris.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą złożenia przysięgi obywatelskiej przez osobę, o której mowa w § 1.

ZAŁĄCZNIK
Wniosek o nadanie obywatelstwa

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\
              /`

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 7 kwietnia 2008 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Adam Andrzej Jędryss
Identyfikator: AB345
Realne dane:
 Data urodzenia: 1989-10-18
 Miejsce urodzenia:
 Miejsce zamieszkania:
Wirtualne miejsce zamieszkania: Athos
                (Hrabstwo Gellonii)
Obywatelstwo państw obcych:
Data zamieszkania w Sarmacji: 2008-03-16 (21)

Witam serdecznie drogich Sarmatów. Nazywam się Geryon
Khryzaoris i początkowo przybyłem do Sarmacji z planami
utworzenia nowej prowincji. Później jednak przypomniałem sobie
moje dawne lata w v-polityce i odechciało mi się udzielać w
ten sam sposób. Wkrótce wychwyciłem ofertę zostania
korespondentem zagranicznym Gońca Czarnoleskiego i przyjąłem
tą ofertę pracy, by rozpocząć nowy rozdział w swoim v-życiu:
v-dziennikarstwo. Niedawno rozpocząłem serię artykułów "Boso
przez Mikroświat" i mam nadzieję, że ten nowy rozdział w moim
v-życiu, drastycznie odcięty od wszystkich wcześniejszych,
będzie ciekawszy, bardziej owocny i poskutkuje jedynie w
dobrych efektach, bez kłótni, wrogów i politycznych knowań.

Pozdrawiam, z wyrazami Szacunku

Geryon Khryzaoris

Adres IP: 77.113.53.26

Przegladarka: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; pl; rv:1.8.1.13) Gecko/20080311 Firefox/2.0.0.13

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny