Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 2517 [X]

Grodzisk, dnia 9 kwietnia 2008 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

§ 1.

Na podstawie art. 2 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 198 o obywatelstwie sarmackim z dnia 29 grudnia 2004 r. nadaję obywatelstwo sarmackie następującej osobie: Wojciech Janczewski.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą złożenia przysięgi obywatelskiej przez osobę, o której mowa w § 1.

ZAŁĄCZNIK
Wniosek o nadanie obywatelstwa

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\
              /`

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 6 kwietnia 2008 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Wojciech Janczewski
Identyfikator: AB342
Realne dane:
 Data urodzenia: 01.09.1994
 Miejsce urodzenia: Jawor
 Miejsce zamieszkania:
Wirtualne miejsce zamieszkania: Sola
                (Terytorium Koronne)
Obywatelstwo państw obcych:
Data zamieszkania w Sarmacji: 2008-03-15 (21)

Witam wszystkich Sarmatów.
Jestem tu od 21 dni.
Dzięki obywatelstwu mógłbym brać udział w wyborach.
Mam pracę.
Mam zamiar założyć własną firmę.
Obecnie badam rynek i tworzę stronę www firmy.
Dzięki obywatelstwu mógłbym zaciągnąć większy kredyt.
Jestem uczciwym i pracowitym mieszkańcem, sadzę że mogę się
Sarmacji choć odrobinę przysłużyć.
W rzeczywistości interesuje się historią, matematyką,
informatyką oraz grami RPG.
Sarmacja jest według mnie interesującym państwem wirtualnym.
Mam nadzieję że zostanę tu dłużej.

Pozdrawiam, Wojciech Janczewski.

Wojciech Janczewski

Adres IP: 87.105.34.117

Przegladarka: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.8.1.13) Gecko/20080311 Firefox/2.0.0.13

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny