Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiRząd — 2005, poz. 253 [X]

Grodzisk, dnia 17 grudnia 2005 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie desygnowania Ministra–Kanclerza

§ 1.

Na podstawie art. 3 ust. 1 Dekretu Księcia Sarmacji nr 252 o Rządzie Księstwa Sarmacji z dnia 15 października 2005 r., w związku z dymisją złożoną przez Pana PIOTRA diuka HASSELANDZKIEGO dnia 16 grudnia 2005 r. w zw. z art. 4 ust. 1 pkt 1 powołanego dekretu, desygnuję Pana MACIEJA hrabiego POLESZCZYKA na urząd Ministra—Kanclerza.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny