Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 2537 [X]

Grodzisk, dnia 13 kwietnia 2008 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

§ 1.

Na podstawie art. 2 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 198 o obywatelstwie sarmackim z dnia 29 grudnia 2004 r. nadaję obywatelstwo sarmackie następującej osobie: Bartłomiej Morawski.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą złożenia przysięgi obywatelskiej przez osobę, o której mowa w § 1.

ZAŁĄCZNIK
Wniosek o nadanie obywatelstwa

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\
              /`

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 10 kwietnia 2008 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Bartłomiej Morawski
Identyfikator: AB354
Realne dane:
 Data urodzenia: 12.09.1990
 Miejsce urodzenia: Lublin
 Miejsce zamieszkania: Lublin
Wirtualne miejsce zamieszkania: Merida
                (Księstwo Trizondalu)
Obywatelstwo państw obcych:
Data zamieszkania w Sarmacji: 2008-03-19 (21)

Swoją prośbę motywuję faktem, że Księstwo Sarmacji, którego
chcę zostać obywatelem stwarza mi wspaniałe widoki na
przyszłość. Pragnąłbym zostać w przyszłości przedsiębiorcą i
założyć tu własny dom. Chciałbym też w sposób znaczący
przyczynić się do rozwoju państwa. Myślę nad wstąpieniem do
partii politycznej i brania czynnego udziału w podejmowaniu
decyzji o losach państwa. Działając w Księstwie Sarmacji
chciałbym oprócz swoich korzyści, stwarzać też perspektywy i
udogodnienia dla innych ludzi (npo być pracodawcą lub
posiadaczem miejsca do kwaterunku). Sarmacja, jako najbardziej
rozbudowane wirtualne państwo to szansa na naukę podstaw
prawdziwego działania realnego aparatu państwowego.
Obywatelstwo umożliwi mi zaciągnięcie kredytu. będąc
obywatelem na stałe zwiążę się z tym państwem, będę uważał go
za mój "wirtualny dom". Prowadząc klub piłkarski w sarmacji
będę mógł rozwijać swoje zainteresowania a przy okazji
dostarczać kibicom sarmackim sportowych wrażeń. Mam nadzieję,
że moje podanie zostanie pozytywnie rozpatrzone.

Bartłomiej Morawski

Adres IP: 89.171.219.18

Przegladarka: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.8.1.13) Gecko/20080311 Firefox/2.0.0.13

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny