Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiNaczelna Izba Architektury oraz PASI, poz. 2538 [X]

Grodzisk, dnia 13 kwietnia 2008 r.

Postanowienie Kanclerza nr 22/2008

o odwołaniu i powołaniu Prezesa Państwowej Administracji Systemów Informatycznych

§ 1.

Na podstawie Art. 10 pkt 3 ppkt 3 Dekretu Księcia nr 475 o Rządzie Jego Książęcej Mości z dnia 07 kwietnia 2008 r. odwołuję, w związku ze złożoną dymisją, z funkcji Prezesa Państwowej Administracji Systemów Informatycznych Pana MATWIEJA diuka SKARBNIKOWA oraz powołuję na funkcję Prezesa Państwowej Administracji Systemów Informatycznych Pana KRZYSZTOFA hr. KONIASA.

§ 2.

Kadencja Prezesa Państwowej Administracji Miejsc Publicznych upływa w dniu 12 sierpnia 2008 r.

§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Robert J. kaw. von Thorn-C*****ski,
Kanclerz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny