Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 2557 [X]

Grodzisk, dnia 17 kwietnia 2008 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

§ 1.

Na podstawie art. 2 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 198 o obywatelstwie sarmackim z dnia 29 grudnia 2004 r. nadaję obywatelstwo sarmackie następującej osobie: Robert Kozak.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą złożenia przysięgi obywatelskiej przez osobę, o której mowa w § 1.

ZAŁĄCZNIK
Wniosek o nadanie obywatelstwa

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\
              /`

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 14 kwietnia 2008 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Robert Kozak
Identyfikator: AB297
Realne dane:
 Data urodzenia: 15.12.1994
 Miejsce urodzenia: Jawor (koło Legnicy)
 Miejsce zamieszkania: Legnica
Wirtualne miejsce zamieszkania: Grodzisk
                (Terytorium Koronne)
Obywatelstwo państw obcych:
Data zamieszkania w Sarmacji: 2008-02-29 (44)

Jestem mieszkańcem Sarmacji od 44 dni.

Mam już trochę doświadczenia i wiele się już nauczyłem o
Naszym Księstwie. Wiem jednak, że potrzebuje jeszcze dużo
nauki i doświadczenia do całkowitego zrozumienia życia w
Sarmacji. Jestem aktywnie zaangażowany w życie na forum.

Mam pracę, wyżywienie i dach nad głową. Aktualnie zbieram
pieniądze i informacje na firmę.

W życiu realnym mam 13 lat (rocznikowo 14) i jestem uczniem I
klasy gimnazjum. Mieszkam w Legnicy. Interesuję się pływaniem,
informatyką, matematyką, historią i polityką.

Uważam, że do dalszego aktywnego życia w Sarmacji przyda mi
się obywatelstwo. Również dzięki niemu będę mógł uczestniczyć
w wyborach.

Proszę więc o Wasz głos na tak.

Robert Kozak

Adres IP: 87.105.21.184

Przegladarka: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.8.1.13) Gecko/20080311 Firefox/2.0.0.13

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny