Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiRząd — 2008, poz. 2572 [X]

Grodzisk, dnia 20 kwietnia 2008 r.

Postanowienie Kanclerza nr 22/2008

o powołaniu Podsekretarza Stanu

§ 1.

Na podstawie Art. 10 pkt 3 ppkt 2 Dekretu Księcia nr 475 o Rządzie Jego Książęcej Mości z dnia 07 kwietnia 2008 r. powołuję na funkcję Podsekretarza Stanu w MFiG Pana PAVIELA bnt von THORN-BROWARCZYKA.

§ 2.

Podsekretarzowi Stanu określonemu w §1. powierzam następujące zadania:

  1. wypłata wynagrodzeń oraz premii do wynagrodzeń dla funkcjonariuszy państwowych (Rozporządzenie Kanclerza nr 1/2008 o wynagrodzeniach funkcjonariuszy państwowych z dnia 13 stycznia 2008 r., Rozporządzenie Kanclerza nr 5/2008 o wynagrodzeniach funkcjonariuszy państwowych z dnia 14 kwietnia 2008 r., Dekret Księcia nr 475 o Rządzie Jego Książęcej Mości z dnia 07 kwietnia 2008 r.),
  2. udział w tworzeniu sprawozdań budżetowych Korony.

§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie w dniu wyania.

(—) Robert J. kaw. von Thorn-C*****ski,
Kanclerz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny