Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 2575 [X]

Grodzisk, dnia 21 kwietnia 2008 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

§ 1.

Na podstawie art. 2 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 198 o obywatelstwie sarmackim z dnia 29 grudnia 2004 r. nadaję obywatelstwo sarmackie następującej osobie: Adam Peterelli.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą złożenia przysięgi obywatelskiej przez osobę, o której mowa w § 1.

ZAŁĄCZNIK
Wniosek o nadanie obywatelstwa

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\
              /`

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 17 kwietnia 2008 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Adam Peterelli
Identyfikator: AB371
Realne dane:
 Data urodzenia: 1991-03-07
 Miejsce urodzenia:
 Miejsce zamieszkania:
Wirtualne miejsce zamieszkania: Merida
                (Księstwo Trizondalu)
Obywatelstwo państw obcych:
Data zamieszkania w Sarmacji: 2008-03-25 (22)

 Szanowni Państwo!

 Nazywam się Adam Petrelli. Jestem miszkańcem Merdia City
już od ponad trzech tygodni. Różnymi rzeczami się ciekawię,
właściwie to wszystkim co mi się podoba, gdy ujrzę . W
przeszłości ciekawiła mnie filatelistyka i inne rzeczy
związane ze zbieraniem różnych rzeczy. Ostatnio jednak
uświadomiłem, że chcę powiązać swe życie z biznesem oraz
polityką. Jako obywatel chciałbym się zająć polityką lub inną
pracą związaną z pełnieniem funkcji publicznych, a przede
wszystkim pomocą w rozwoju Księstwa Sarmacji. Lubię poznawać
nowych ludzi, rozmawiać z ludźmi, więc każdy, jeżeli nie ma
złych intencji, a może ma jakieś pytania, może do mnie pisać.

 Veritas - Honorre - Respectum (Prawda - Honor - Godność)
- uważam, że tym człowiek powinien się kierować w swym życiu.

Adam Peterelli

Adres IP: 78.62.7.227

Przegladarka: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.8.1.13) Gecko/20080311 Firefox/2.0.0.13

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny