Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 2576 [X]

Grodzisk, dnia 21 kwietnia 2008 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

§ 1.

Na podstawie art. 2 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 198 o obywatelstwie sarmackim z dnia 29 grudnia 2004 r. nadaję obywatelstwo sarmackie następującej osobie: Konstanty Geralt Stratosławski.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą złożenia przysięgi obywatelskiej przez osobę, o której mowa w § 1.

ZAŁĄCZNIK
Wniosek o nadanie obywatelstwa

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\
              /`

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 16 kwietnia 2008 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Konstantyn Geralt Stratosławski
Identyfikator: AB369
Realne dane:
 Data urodzenia: 13. 11. 1989 r.
 Miejsce urodzenia:
 Miejsce zamieszkania:
Wirtualne miejsce zamieszkania: Eldorat
                (Rzeczpospolita Sclavińska)
Obywatelstwo państw obcych:
Data zamieszkania w Sarmacji: 2008-03-25 (21)

Swą prośbę motywuję faktem, iż Księstwo Sarmacji, którego
obywatelem pragnę zostać, stwarza mi wspaniałe widoki na
przyszłość. Chciałbym w sposób znaczący przyczynić się do
rozwoju państwa. Pragnę zbudować tutaj własny dom oraz
otworzyć własne przedsiębiorstwo. Rozważam wstąpienie do
partii politycznej lub założenie takowej i branie czynnego
udziału w podejmowaniu decyzji, od których zależą losy
państwa. Sarmacja, jako najbardziej rozbudowane wirtualne
państwo to szansa na naukę podstaw prawdziwego działania
realnego aparatu państwowego.Obywatelstwo umożliwi mi
zaciągnięcie kredytu. będąc obywatelem na stałe zwiążę się z
Sarmacją, będę uważał Ją za własny wirtualny dom. Redagując
gazetę w Sclavinii mam nadzieję nad szybkim przeniesieniem jej
na rynki innych terytoriów Sarmacji, co pozwoli mi jeszcze
bardziej rozwijać swoje zainteresowania a także dostarczać
czytelnikom dobrej lekturę. Moja obowiązkowość, solidność i
szczerość na pewno pomogą w rozwoju Księstwa. Mam nadzieję,że
moje podanie zostanie pozytywnie rozpatrzone.

Konstatyn Geralt Stratosławski

Adres IP: 83.22.128.213

Przegladarka: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.8.1.13) Gecko/20080311 Firefox/2.0.0.13

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny