Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweKonstytucja Księstwa Sarmacji, poz. 2586 [X]

Grodzisk, dnia 24 kwietnia 2008 r.

Ustawa Konstytucyjna

o zmianie Konstytucji Księstwa Sarmacji (uchylony)

Art. 1. [Zmiana Konstytucji]

W Konstytucji Księstwa Sarmacji wprowadza się następujące zmiany:

  1. Art. 20 ust. 1 („Poseł lub senator nie może być, bez uprzedniej zgody właściwej Izby, pociągnięty do odpowiedzialności karnej”) otrzymuje brzmienie: „Poseł lub senator nie może być, bez uprzedniej zgody właściwej Izby lub własnej, pociągnięty do odpowiedzialności karnej”;
  2. Art. 23 ust. 1 („Sędzia nie może być, bez uprzedniej zgody Izby Senatorskiej, pociągnięty do odpowiedzialności karnej”) otrzymuje brzmienie: „Sędzia nie może być, bez uprzedniej zgody Izby Senatorskiej lub własnej, pociągnięty do odpowiedzialności karnej”.

Art. 2. [Przepis końcowy]

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny