Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneWygaśnięcie i objęcie mandatu poselskiego, poz. 2600 [X]

Grodzisk, dnia 28 kwietnia 2008 r.

Postanowienie Marszałka Izby Poselskiej

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu poselskiego

§ 1.

Na podstawie art. 15, ust. 1, pkt 2 oraz ust. 2 Ustawy Sejmu nr 66 — Ordynacja wyborcza do Izby Poselskiej, z dnia 3 marca 2008 r., zwanego dalej „Ordynacją wyborczą”, stwierdzam wygaśnięcie mandatu poselskiego Pana YARAEHA kaw. de LUNA y EUSKADI.

§ 2.

Na podstawie art. 15, ust. 3 Ordynacji wyborczej mandat poselski uzyskał Pan MICHAŁ de LUNA y EUSKADI.

(—) Krzysztof St. M. Konias
Marszalek Izby Poselskiej

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny