Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiRząd — 2008, poz. 2601 [X]

Grodzisk, dnia 28 kwietnia 2008 r.

Postanowienie Kanclerza nr 24/2008

o zmianach w składzie Rady Ministrów

Na podstawie art. 10 pkt 3 ppkt 1 Dekretu Księcia Sarmacji o Rządzie Jego Książęcej Mości z dnia 29 grudnia 2007 r. postanawiam, co następuje:

§ 1.

Odwołuję z funkcji Ministra Gospodarki i Finansów Pana JANA bnt VIA TEUTOŃCZYKA.

§ 2.

Powołuję na funkcję Ministra Gospodarki i Finansów Pana PAVIELA bnt VON THORN-BROWARCZYKA.

§ 3.

Odwołuję z funkcji Podsekretarza Stanu Pana PAVIELA bnt VON THORN-BROWARCZYKA.

§ 4.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2008 r.

(—) Robert J. kaw. von Thorn-C*****ski,
Kanclerz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny