Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiNamiestnicy i Wojewoda Koronny, poz. 2620 [X]

Grodzisk, dnia 2 maja 2008 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie odwołania Namiestnika pro tempore Marchii Teutońskiej

§ 1.

Na podstawie art. 7 ust. 4 Ustawy Konstytucyjnej o krajach Korony i samorządach z dnia 23 marca 2008 r., odwołuję Pana MICHAELA bar. VON LICHTENSTEINA z urzędu Namiestnika pro tempore Marchii Teutońskiej.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

z up. Księcia
(—) Michael bar. von Lichtenstein,
Kanclerz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny