Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 2629 [X]

Grodzisk, dnia 7 maja 2008 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

§ 1.

Na podstawie art. 2 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 198 o obywatelstwie sarmackim z dnia 29 grudnia 2004 r. nadaję obywatelstwo sarmackie następującej osobie: Guedes de Lima.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą złożenia przysięgi obywatelskiej przez osobę, o której mowa w § 1.

ZAŁĄCZNIK
Wniosek o nadanie obywatelstwa

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\\
              /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 7 maja 2008 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Guedes de Lima
Identyfikator: A9121
Realne dane:
 Data urodzenia: 19.11.1988
 Miejsce urodzenia: Częstochowa
 Miejsce zamieszkania: Częstochowa
Wirtualne miejsce zamieszkania: Eldorat
                (Rzeczpospolita Sclavińska)
Obywatelstwo państw obcych:
Data zamieszkania w Sarmacji: 2007-06-12 (330)

Wasza Książęca Mość,

Zwracam się z prośbą o nadanie mojej osobie obywatelstwa
Sarmackiego. Argumentuję to tym, iż takowe obywatelstwo
posiadałem poza tym przywrócenie przywilejów będzie się wiązać
z większą działalności polityczną na terytorium
Rzeczpospolitej Sclavińskiej.

Z poważaniem,

Guedes de Lima.

Adres IP: 87.205.74.123

Przegladarka: Opera/9.27 (Windows NT 5.1; U; pl)

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny