Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 2647 [X]

Grodzisk, dnia 12 maja 2008 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

§ 1.

Na podstawie art. 2 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 198 o obywatelstwie sarmackim z dnia 29 grudnia 2004 r. nadaję obywatelstwo sarmackie następującej osobie: Paweł von Szpilg.


§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą złożenia przysięgi obywatelskiej przez osobę, o której mowa w § 1.

ZAŁĄCZNIK
Wniosek o nadanie obywatelstwa

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\\
              /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 6 maja 2008 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Paweł von Szpilg
Identyfikator: AB405
Realne dane:
 Data urodzenia: 1979-05-12
 Miejsce urodzenia: Szczecin
 Miejsce zamieszkania: Szczecin
Wirtualne miejsce zamieszkania: Grodzisk
                (Terytorium Koronne)
Obywatelstwo państw obcych:
Data zamieszkania w Sarmacji: 2008-04-15 (21)

Witam. Chciałbym zostać obywatelem K.S. Uważam że V-życie może
pokazać na co człowieka naprawdę stać. Zmienić podejście do
życia, poznać nowych znajomych i przyjaciół. Służę w armii i
także tutaj chciałbym wstąpić do Książęcych Sił Zbrojnych i
stać na straży granic Państwa Sarmacji. Swoim doświadczeniem i
umiejętnościami wspomóc w rozwoju Sarmackiej Armii. Potrafię
robić strony www wiec moja znajomość tego tematu również może
sie przydać. Interesuję sie historią i lubię polemizować na te
tematy a także poznawać nowe informacje i wiadomości z tego
zakresu ale nie tylko.

Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojego wniosku o nadanie
obywatelstwa

Paweł von Szpilg

Adres IP: 62.69.204.21

Przegladarka: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.8.1.14) Gecko/20080404 Firefox/2.0.0.14

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny