Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo Baridasu (archiwum)Uchwały Rady (jednolite i obowiązujące), poz. 2654 [X]

Almera, dnia 16 maja 2008 r.

Uchwała Rady Królestwa

w sprawie wyrażenia wotum nieufności (uchylony)

PRZEŚWIETNA RADA KRÓLESTWA BARIDASU —
Jego Królewska Mość Piotr Mikołaj, Jego Królewska Wysokość Mikołaj Aleksander Piotr, Sławetni Panowie Szymon bnt. Nowicki–Liberi i Daniel bnt. von Staufen oraz Poważani Panowie Robert kaw. von Thorn–C*****ski i Bartosz kaw. von Thorn–Mackiewicz, zgromadzeni w Królewskim Mieście Almerze dnia szesnastego maja Roku Pańskiego dwa tysiące ósmego, wymaganą większością głosów uchwalają i polecają ogłosić utratę swojego zaufania wobec Czcigodnego Michaela bar. von Lichtensteina na urzędzie Kanclerza Rządu Jego Książęcej Mości.

(—) Piotr Mikołaj, R.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny