Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 266 [X]

Grodzisk, dnia 3 stycznia 2006 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania obywatelstwa

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Szymon "Silent Man" Nowicki
Data i miejsce urodzenia: 04.06.1991 Bydgoszcz
Miejsce zamieszkania: Bydgoszcz
Obywatelstwo państw obcych: 
Data zamieszkania w Sarmacji: 2005-12-05 (28)
Identyfikator: A5787


                   Wasza Książęca Wysokość!

  Dziś, w tak ważnym dla mnie dniu, przyszło mi prosić o
obywatelstwo Księstwa Sarmacji. Obywatelstwo to posłuży mi do
rozpoczęcia kariery politycznej, w której chcę zaistnieć aby
przysłużyć się Ojczyźnie. Wiem, że nie posiadam jeszcze
wymaganego wieku, ale słyszałem o przypadkach w których
pominięto ten zwyczaj. Jako obywatel chciałbym wprowadzić
wiele pomysłów do naszego państwa. Przysięgam iż będę
przestrzegał prawa, a także wykonywał wolę naszego władcy.
Bardzo pragnę stać się pełnoprawnym człowiekiem. Mógłbym
wtedy głosować i startować w wyborach. Zawsze marzyłem aby
przysłużyć się Państwu. Dlatego błagam o nadanie obywatelstwa
mojej osobie.

Szymon Nowicki

Z upoważnienia Księcia,
(—) Krzysztof mar. Kowalczykowski,
Minister Stanu.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny