Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiBrama Sarmacka, poz. 2692 [X]

Grodzisk, dnia 30 maja 2008 r.

Postanowienie Kanclerza nr 30/2008

w sprawie powołania Redaktora Naczelnego Bramy Sarmackiej

§ 1.

Na podstawie Art. 3, Zarządzenia Kanclerza nr 13/2008 o Bramie Sarmackiej z dnia 29 stycznia 2008 r. Powołuję na funkcję Redaktora Naczelnego Bramy Sarmackiej Pana JAKUBA v-hr. KACZYŃSKIEGO.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Michael v-hr. von Lichtenstein,
Kanclerz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny