Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Państwowe akty prawneAkty prawne Terytorium Koronnego, poz. 2703 [X]

Grodzisk, dnia 2 czerwca 2008 r.

Zarządzenie Wojewody Koronnego nr 5/2008

w sprawie uchylenia niektórych aktów prawnych (uchylony)

Na podst. art. 2 ust. 4 Dekret Księcia Sarmacji o Wojewodzie Koronnym z dnia 1 czerwca 20007 r., zarządzam co następuje:

Art. 1.

Tracą moc:

  1. Zarządzenie Wojewody Koronnego nr 1/2008 o powołaniu urzędu Rzecznika Wojewody Koronnego z dnia 7 lutego 2008 roku,
  2. Zarządzenie Wojewody Koronnego nr 3/2008 o powołaniu Centrum Informacji i Promocji z dnia 12 lutego 2008 roku.

Art. 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Daniel hr. Chojnacki,
Wojewoda Koronny.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny