Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Państwowe akty prawneAkty prawne Terytorium Koronnego, poz. 2708 [X]

Grodzisk, dnia 3 czerwca 2008 r.

Postanowienie Wojewody Koronnego

w sprawie stwierdzenia opróżnienia urzędu Prezydenta Książęcego Miasta Grodziska (uchylony)

§ 1.

W związku z art. 8 ust. 2 pkt 1 Statutu Ksiażęcego Miasta Grodziska z dnia 23 styczna 2008 r. stwierdza się opróżnienie urzędu Prezydenta Książęcego Miasta Grodziska.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Daniel hr. Chojnacki,
Wojewoda Koronny.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny