Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Państwowe akty prawneAkty prawne Terytorium Koronnego, poz. 2710 [X]

Grodzisk, dnia 3 czerwca 2008 r.

Postanowienie Wojewody Koronnego

w sprawie powołania Prezydenta Książęcego Miasta Grodziska (uchylony)

Art. 1.

Na podst. art. 8 ust. 1 Statutu Książęcego Miasta Grodziska z dnia 23 stycznia 2008 r. powołuję na funkcję Prezydenta Książęcego Miasta Grodziska Pana DARIUSZA kaw. DAROWSKIEGO.

Art. 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Daniel hr. Chojnacki,
Wojewoda Koronny.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny