Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo Teutonii (archiwum)Postanowienia, zarządzenia i decyzje, poz. 2728 [X]

, dnia 5 czerwca 2008 r.

Zarządzenie Namiestnika Marchii Teutońskiej nr 135/2008

w sprawie wyborów uzupełniających do Senatu Marchii Teutońskiej

Na podstawie art. 4, ust. 2 Ordynacji wyborczej do Senatu Marchii Teutońskiej, z dnia 22 czerwca 2006 r., w związku z wygaśnięciem mandatu Pana Jana bar. via Teutończyka, zarządzam wybory uzupełniające do Senatu Marchii Teutońskiej według następującego kalendarza:

(—) Krzysztof St. M. Konias
Namiestnik Marchii Teutońskiej

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny