Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 2744 [X]

Grodzisk, dnia 12 czerwca 2008 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

§ 1.

Na podstawie art. 2 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 198 o obywatelstwie sarmackim z dnia 29 grudnia 2004 r. nadaję obywatelstwo sarmackie następującej osobie: Łukasz Chojnacki.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą złożenia przysięgi obywatelskiej przez osobę, o której mowa w § 1.

ZAŁĄCZNIK
Wniosek o nadanie obywatelstwa

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\\
              /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 7 czerwca 2008 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Łukasz Chojnacki
Identyfikator: AC519
Realne dane:
 Data urodzenia: 29-07-1989
 Miejsce urodzenia:
 Miejsce zamieszkania: Sosnowiec
Wirtualne miejsce zamieszkania: Królewskie Miasto Almera
                (Królestwo Baridas)
Obywatelstwo państw obcych:
Data zamieszkania w Sarmacji: 2008-05-24 (14)

Witam.

Jestem nowym mieszkańcem, lecz bardzo aktywnym. Mimo zaledwie
2 tygodni pobytu w Księstwie Sarmacji, dość szybko znalazłem
dobrą pracę oraz odpowiedzialen funkcję. Jestem Archiwistą
Królewskim, dodatkowo zasiadam w Kapitule ds. Konkursów oraz
zajmuję się reklamą Królestwa Baridasu. Cieszę się dobrą
opinią, jestem aktywny tak na LD Sarmacji jak i LD Baridasu.
Wziąłem także udział w posiedzeniu Rady Baridasu. JKW jest
zadowolony z mojej pracy z tego co wiem, a inni obywatele i
szlachta mówią, ze za wykonaną pracę zasługuję na tytuł
Kawalera. Jeśli mam powiedzieć coś o moich planach względem
Sarmacji, chcę założyć partię oraz liczę, że uda mi się na
długo zamieszkać w KS.

Dziękuje za rozpatrzenie mojego wnioski, liczę na pozytywną
odpowiedź

Łukasz Chojnacki

Adres IP: 83.30.20.233

Przegladarka: Opera/9.27 (Windows NT 5.1; U; pl)

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny