Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 2745 [X]

Grodzisk, dnia 12 czerwca 2008 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

§ 1.

Na podstawie art. 2 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 198 o obywatelstwie sarmackim z dnia 29 grudnia 2004 r. nadaję obywatelstwo sarmackie następującej osobie: Mariano AdeX.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą złożenia przysięgi obywatelskiej przez osobę, o której mowa w § 1.

ZAŁĄCZNIK
Wniosek o nadanie obywatelstwa

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\\
              /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 6 czerwca 2008 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Adrian 'Adex' Celiński
Identyfikator: A9150
Realne dane:
 Data urodzenia: 15 maj 1994
 Miejsce urodzenia: Międzyrzec Podlaski
 Miejsce zamieszkania: Międzyrzec Podlaski
Wirtualne miejsce zamieszkania: Stołeczne Miasto Eldorat
                (Rzeczpospolita Sclavińska)
Obywatelstwo państw obcych:
Data zamieszkania w Sarmacji: 2007-06-18 (354)

Obywatelstwo jest mi niezwykle potrzebne do życia w Sarmacji.
Jestem obywatelem Sclavińskim. chciałbym objąć funkcję
publiczną w tymże kraju, a bez obywatelstwa sarmackiego nie
jest to możliwe. Zablokowana jest nie tylko droga do stanowisk
publicznych - chciałbym w pełni korzystać z mocy Syriusza.
Mógłbym, po jego uzyskaniu, zakładać organizacje działające w
Sclavinii na prawie tegoż systemu. Obywatelstwo także nadaje
pewnego rodzaju renomę obywatelowi. Od kilku miesięcy
zamieszkuję Sarmację, od ponad roku - Sclavinię. Chciałbym
wreszcie móc wziąć udział w wyborach prezydenckich oraz
parlamentarnych. Prócz korzyści politycznych, obywatelstwo
dałoby mi możliwość ukazania swojej telewizji - 22TV na arenie
Sarmackiej. Myślę jednak, iż mniej ważne są korzyści
materialne, ważna jest chęć spełnienia Sarmackiego (i
Sclavińskiego) obowiązku, a bez obywatelstwa nie byłoby to
raczej możliwe.

PS. Co do zasady, że należy mieć 15 lat - myślę, że można ją
nagiąć, gdyż jestem na tyle doświadczonym obywatelem
mikronacji, że uporanie się ze mną raczej nie będzie stanowić
problemu.

Mariano Silva Barbosa

Adres IP: 83.13.222.242

Przegladarka: Mozilla/4.0

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny