Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneZarządzenia wyborów i referendów, poz. 2747 [X]

Grodzisk, dnia 12 czerwca 2008 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie zmiany terminów w wyborach

Na podstawie art. 8 pkt 10 Konstytucji Księstwa Sarmacji, w związku z błędami w oprogramowaniu wyborczym zarządzam jak następuje:

§ 1.

Zmieniam terminy przewidziane na zgłaszanie kandydatur i dopisanie do rejestru wyborców w ten sposób, że:

  1. Terminem przewidzianym na zgłaszanie kandydatur oraz dopisanie do rejestru wyborców jest — 8-13 czerwca 2008 r.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Piotr Mikołaj.

(—) Michael v-hr. von Lichtenstein, Kanclerz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny