Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Państwowe akty prawneAkty prawne Terytorium Koronnego, poz. 2752 [X]

Grodzisk, dnia 17 czerwca 2008 r.

Uchwała Sejmiku Wojewódzkiego nr 3/2008

w sprawie przyszłości terenów byłego Hrabstwa Loardii (uchylony)

Sejmik Wojewódzki Terytorium Koronnego wyraża swoją aprobatę na ewentualne przekazanie terenów byłego Hrabstwa Loardii innej jednostce samorządu terytorialnego Księstwa Sarmacji.

(—) Daniel hr. Chojnacki,
Wojewoda Koronny.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny