Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneWyniki wyborów i referendów, poz. 2753 [X]

Grodzisk, dnia 17 czerwca 2008 r.

Obwieszczenie Księcia

o wynikach wyborów do Izby Poselskiej

§ 1.

Podaję do publicznej wiadomości wynik wyborów do Izby Poselskiej Sejmu XXI kadencji przeprowadzonych w dniach 14–16 czerwca 2008 r.:

 1. Uprawnionych do głosowania (ujętych w rejestrze wyborców) było: 113 wyborców,
 2. W głosowaniu wzięło udział: 108 wyborców, tj. 95.58% uprawnionych,
 3. Poszczególni kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów:
  1. Komitet Wyborczy Ludowego Ruchu Monarchistycznego: 23 głosy (21.30%), w tym:
   1. Matwiej diuk Skarbnikow: 12,
   2. Mateusz bar. Suszek-Chojnacki: 5,
   3. Marcin kaw. Suchta: 0,
   4. Calisto v-hr. Kami-Chojnacka: 6;
  2. Komitet Wyborczy Bartosza bar. von Thorn-Mackiewicza: 12 głosów (11.11%), w tym:
   1. Bartosz bar. von Thorn-Mackiewicz: 12;
  3. Komitet Wyborczy Obywatelskiej Partii Demokratycznej: 8 głosów (7.41%), w tym:
   1. Piotr von Cetnarovich: 8;
  4. Komitet Wyborczy Sarmackiej Partii Demokratycznej: 53 głosy (49.07%), w tym:
   1. Mateusz kaw. von Lichtenstein-Iontz: 7,
   2. Daniel hr. Chojnacki-Kaczyński: 10,
   3. Marcel bnt Hans: 9,
   4. Jakub v-hr. Bakonyi: 3,
   5. Jakub v-hr. Kaczyński: 2,
   6. Avril bnt Levengothon: 2,
   7. Paviel bnt von Thorn-Browarczyk: 10,
   8. Krzysztof hr. Konias: 10;
  5. Głos pusty: 12 głosów (11.11%).

§ 2.

Liczba mandatów poselskich uzyskanych przez listę kandydatów ustalona wskutek podzielenia iloczynu liczby głosów oddanych na listę kandydatów i liczby mandatów (8) przez liczbę głosów oddanych na wszystkie listy kandydatów (96), a następnie rozdzielenia kolejno najwyższych reszt:

Lista kandydatów Liczba głosów Iloraz Liczba mandatów
Ludowy Ruch Monarchistyczny 23 1.916 2
Bartosz bar. von Thorn-Mackiewicz 12 1.000 1
Obywatelska Partia Demokratyczna 8 0.666 1
Sarmacka Partia Demokratyczna 53 4.416 4

§ 3.

Mandaty poselskie, uzyskane przez kandydatów, którzy otrzymali kolejno największą liczbę wskazań w ramach listy kandydatów:

Lista kandydatów Mandaty poselskie
Ludowy Ruch Monarchistyczny Matwiej diuk Skarbnikow (12)
Calisto v-hr. Kami-Chojnacka (6)
Bartosz bar. von Thorn-Mackiewicz Bartosz bar. von Thorn-Mackiewicz (12)
Obywatelska Partia Demokratyczna Piotr von Cetnarovich (8)
Sarmacka Partia Demokratyczna Daniel hr. Chojnacki-Kaczyński (10)
Paviel bnt von Thorn-Browarczyk (10)
Krzysztof hr. Konias (10)
Marcel bnt Hans (9)

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny