Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiRząd — 2008, poz. 2765 [X]

Grodzisk, dnia 21 czerwca 2008 r.

Postanowienie Kanclerza nr 31/2008

w sprawie powołania Rady Ministrów

§ 1.

Na podstawie art. 11 ust. 3 pkt 1 Dekretu Księcia Sarmacji nr 485 o Rządzie Jego Książęcej Mości z dnia 21 czerwca 2008 r. powołuję na funkcje:

  1. Podkanclerzego: Pana TIMIOSA hrabiego KIECHAJASA,
  2. Ministra Dziedzictwa Narodowego: Panią CALISTO wicehrabinę KAMI-CHOJNACKĄ,
  3. Ministra Spraw Zagranicznych: Pana MICHAŁA diuka Ł.,
  4. Ministra Spraw Wewnętrznych: Pana MATEUSZA baroneta VON LICHTENSTEIN-IONTZA,
  5. pełnienie funkcji Ministra Finansów i Gospodarki powierzam własnej osobie.

§ 2.

Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Paviel bnt von Thorn-Browarczyk,
Kanclerz Rządu Jego Książęcej Mości.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny