Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiRząd — 2008, poz. 2810 [X]

Grodzisk, dnia 11 lipca 2008 r.

Postanowienie Kanclerza nr 33/2008

w sprawie zmiany Ministra Spraw Zagranicznych

§ 1.

Na podstawie art. 11, ust. 3, pkt 1 Dekretu Księcia Sarmacji nr 485 o Rządzie Jego Książęcej Mości z dnia 21 czerwca 2008 r.:

  1. odwołuję z funkcji Ministra Spraw Zagranicznych Pana MICHAŁA diuka Ł.,
  2. powołuję na funkcję Ministra Spraw Zagranicznych Pana AARONA bnt von LICHTENSTEINA-ROZMANA.

§ 2.

Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Paviel bnt von Thorn-Browarczyk,
Kanclerz Rządu Jego Książęcej Mości.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny