Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiPrefektura Generalna i służby porządkowe, poz. 2815 [X]

Grodzisk, dnia 11 lipca 2008 r.

Postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych

o powołaniu półoperatorów (uchylony)

Na podstawie art. 14 ust. 3 pkt 2 Dekretu Księcia Sarmacji nr 485 o Rządzie Jego Książęcej Mości postanawiam, co następuje:

§ 1.

Powołuję na funkcję półoperatorów chatu Księstwa Sarmacji:

  1. Kanclerza - Paviela bnt von Thorn-Browarczyka,
  2. Ministra Spraw Wewnętrznych - Mateusza bnt von Lichtenstein-Iontza,
  3. Komendanta Gwardii Narodowej Księstwa Sarmacji - Petera Greena.

§ 2.

Osoby nie wymienione w § 1., a pełniące z dniem wejścia w życie postanowienia funkcję półoperatorów czatu Księstwa Sarmacji, z mocy prawa przestają pełnić tę funkcję.

§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Mateusz bnt von Lichtenstein-Iontz
Minister Spraw Wewnętrznych

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny