Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneUtrata obywatelstwa sarmackiego, poz. 2830 [X]

Grodzisk, dnia 15 lipca 2008 r.

Postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych

o pozbawieniu obywatelstwa sarmackiego

§ 1.

Na podstawie art. 15 pkt 3 ppkt 3 Dekretu o Rządzie Jego Książęcej Mości z dnia 2 maja 2008 r. i art. 6 ust. 3 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 198 o obywatelstwie sarmackim z dnia 29 grudnia 2004 r., pozbawiam obywatelstwa sarmackiego Pana Lorda Dartha bar. Kanzlera ze względu na uzyskanie obywatelstwa Mandragoratu Wandystanu.

Dokonano korekty oczywistego błędu polegającego na podwojeniu informacji o przyczynie odebrania obywatelstwa. 15.07.08

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Mateusz bnt von Lichtenstein-Iontz
Minister Spraw Wewnętrznych

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny