Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo Teutonii (archiwum)Postanowienia, zarządzenia i decyzje, poz. 2837 [X]

, dnia 17 lipca 2008 r.

Zarządzenie Namiestnika Marchii Teutońskiej nr 138/2008

w sprawie wyborów do Senatu Marchii Teutońskiej

Na podstawie art. 20 ust. 3 i 4 Statutu Marchii Teutońskiej z dnia 7 maja 2005 r. oraz art. 4 ust. 1 Ordynacji wyborczej do Senatu Marchii Teutońskiej z dnia 22 czerwca 2006 r. zarządzam wybory do Senatu Marchii Teutońskiej według następującego kalendarza:

(—) Krzysztof St. M. Konias
Namiestnik Marchii Teutońskiej

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny