Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneUtrata obywatelstwa sarmackiego, poz. 2846 [X]

Grodzisk, dnia 24 lipca 2008 r.

Postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych

o odebraniu obywatelstwa sarmackiego

§ 1.

Na podst. art. 6 ust. 3 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 198 o obywatelstwie sarmackim z dnia 29 grudnia 2004 r., w związku z posiadaniem obywatelstwa Mandragoratu Wandystanu, pozbawiam obywatelstwa następujące osoby:

  1. Michał diuk Sobczak,
  2. Alojzy Pupka.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Mateusz bnt von Lichtenstein-Iontz
Minister Spraw Wewnętrznych

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny