Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneUtrata obywatelstwa sarmackiego, poz. 2851 [X]

Grodzisk, dnia 24 lipca 2008 r.

Postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych

w sprawie potwierdzenia zrzeczenia się obywatelstwa

§ 1.

Na podstawie art. 5 ust. 3 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 198 o obywatelstwie sarmackim z dnia 29 grudnia 2004 r., w związku z art. 15 ust. 5 pkt 4 Dekretu Księcia Sarmacji nr 480 o Rządzie Jego Książęcej Mości z dnia 2 maja 2008 r. potwierdzam zrzeczenie się obywatelstwa sarmackiego przez następującą osobę: Michał v-hr. O'Rhada.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Mateusz bnt von Lichtenstein-Iontz
Minister Spraw Wewnętrznych

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny