Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 2856 [X]

Grodzisk, dnia 28 lipca 2008 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

§ 1.

Na podstawie art. 2 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 198 o obywatelstwie sarmackim z dnia 29 grudnia 2004 r. nadaję obywatelstwo sarmackie następującej osobie: Silverda Jańczyk-Littendorf.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą złożenia przysięgi obywatelskiej przez osobę, o której mowa w § 1.

ZAŁĄCZNIK
Wniosek o nadanie obywatelstwa

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\\
              /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 26 lipca 2008 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Silverda jańczyk
Identyfikator: AC609
Realne dane:
 Data urodzenia: 13.12.1991
 Miejsce urodzenia:
 Miejsce zamieszkania:
Wirtualne miejsce zamieszkania: Miasto Merida
                (Księstwo Trizondalu)
Obywatelstwo państw obcych:
Data zamieszkania w Sarmacji: 2008-07-05 (21)

Drodzy sarmacii chce zostać obywatelką dlatego,że nie mogę bez
tego skutecznie zarządzać moją organizacja ekologiczna Green
energy. dodawać nowych członków. dodatkowo od tygodnia jestem
szczęśliwą żona i matką, a że nie jestem obywatelką nie mogę
brać udziału czynnego w życiu Sarmacji , Trizondalu.W środku
czuje się sarmatką jestem dumna z tego chce tu pracować chce
być bliżej was, chce głosować na moich faworytów chce mieć
jakiś wpływ na życie w sarmacji.Z ekologią w realnym świecie
jestem bardzo blisko i tutaj też moje hobby przeniosłam z
dobrym skutkiem.więc proszę bardzo o nadanie obywatelstwa bo
chcę być pełnoprawną obywatelka Księstwa Sarmacji

silverda jańczyk z d.Littendorf

Adres IP: 78.152.14.1
Przegladarka: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; pl; rv:1.9.0.1) Gecko/2008070208 Firefox/3.0.1

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny