Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneWyniki wyborów i referendów, poz. 2869 [X]

Grodzisk, dnia 31 lipca 2008 r.

Obwieszczenie Księcia

o wynikach wyborów uzupełniających do Izby Poselskiej

§ 1.

Podaję do publicznej wiadomości wynik wyborów uzupełniających do Izby Poselskiej Sejmu XXI kadencji przeprowadzonych w dniach 29–31 lipca 2008 r.:

  1. Uprawnionych do głosowania (ujętych w rejestrze wyborców) było: 114 wyborców,
  2. W głosowaniu wzięło udział: 60 wyborców, tj. 52.63% uprawnionych,
  3. Poszczególni kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów:
    1. Avril bnt Levengothon: 21 (35% ogólnej liczby oddanych głosów),
    2. Mateusz Morawiec: 16 (26.67% ogólnej liczby oddanych głosów),
  4. Oddano 23 głosy puste (38.33% ogólnej liczby oddanych głosów).

§ 2.

Mandat poselski uzyskał Pan Avril bnt Levengothon.

(—) Krzysztof St. M. Konias
Regent Księstwa Sarmacji

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny