Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiRząd — 2006, poz. 287 [X]

Grodzisk, dnia 6 lutego 2006 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie odwołania Ministra Dziedzictwa Narodowego

§ 1.

Na podstawie art. 6 ust. 1 Dekretu Księcia Sarmacji nr 261 o Rządzie Księstwa Sarmacji z dnia 17 grudnia 2005 r., w związku z wnioskiem przedłożonym dnia 3 lutego 2006 r. przez Ministra–Kanclerza, odwołuję Pana ELIJAHU baroneta ROSENKRANZA z urzędu Ministra Dziedzictwa Narodowego.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny