Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiNamiestnicy i Wojewoda Koronny, poz. 2876 [X]

Grodzisk, dnia 4 sierpnia 2008 r.

Postanowienie Kanclerza nr 36/2008

w sprawie powołania namiestnika Pro Tempore Marchii Teutońskiej

§ 1.

Na podst. art. 11 ust. 3 pkt 10 Dekretu Księcia nr 485 o Rządzie Jego Książęcej Mości z dnia 21 czerwca 2008 r. powołuję na funkcję Namiestnika pro tempore Marchii Teutońskiej Pana Michaela v-hr. von Lichtensteina.

§ 2.

Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Paviel bnt von Thorn-Browarczyk,
Kanclerz Rządu Jego Książęcej Mości.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny