Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 2882 [X]

Grodzisk, dnia 5 sierpnia 2008 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

§ 1.

Na podstawie art. 2 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 198 o obywatelstwie sarmackim z dnia 29 grudnia 2004 r. nadaję obywatelstwo sarmackie następującej osobie: Patryk Pulikowski.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą złożenia przysięgi obywatelskiej przez osobę, o której mowa w § 1.

ZAŁĄCZNIK
Wniosek o nadanie obywatelstwa

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\\
              /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 2 sierpnia 2008 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Patryk Pulikowski / patpul
Identyfikator: A8364
Realne dane:
 Data urodzenia: 28 wrzesnia 1981
 Miejsce urodzenia: Olsztyn
 Miejsce zamieszkania: Olsztyn
Wirtualne miejsce zamieszkania: Cesarskie Miasto Srebrny Róg
                (Marchia Teutońska)
Obywatelstwo państw obcych:
Data zamieszkania w Sarmacji: 2007-01-26 (553)

Szanowni Państwo,
moja sytuacja zmieniła sie niewiele w porównaniu z 2007
rokiem, dlatego pozwolę sobie zacytować fragment wniosku
sprzed ponad roku: "W świecie realnym jestem politologiem i
dziennikarzem. Uważam, że moje wiedza i doświadczenie mogą
przydać się w rozwoju Księstwa. Na tyle, na ile pozwoli mi
czas, straram się działać ku chwale Sarmacji i jej
mieszkańców."
W trakcie zamieszkiwania Sarmacji rzecznikowałem Srebrnemu
Rogowi, poza tym współpracowałem z kilkoma agencjami
prasowymi. Teraz mam o wiele większe możliwości działania w
Księstwie ze względu na stały (w końcu domowy) dostęp do
Internetu. Poza tym namawiam kilka osób, które w ostatnim
czasie oddaliły się od Sarmacji, dopowrotu. Mamy szeroko
zakrojone plany rozwoku jednego z najbardziej zasłużonych
miast Księstwa.
Ponownie wnioskuję o przynanie mi sarmackiego obywatelstwa,
co pozwoliłoby mi w jeszcze większym wymiarze działać na rzecz
naszego państwa. Nadmieniam, że zostałem pozbawiony tego
przywileju, gdyż nie brałem udziału w głosowaniach,
referendach (wytłumaczeniem może tu być tylko brak regularnego
dostępu do Internetu).

Patryk Pulikowski

Adres IP: 89.108.230.235
Przegladarka: Opera/9.51 (Windows NT 5.1; U; pl)

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny