Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Książęce Miasto GrodziskPostanowienia, poz. 2886 [X]

Grodzisk, dnia 7 sierpnia 2008 r.

Postanowienie Prezydenta Książęcego Miasta Grodziska nr 2

w sprawie powołania Dyrektora Komunikacji Miejskiej Grodzisk

Na podstawie art. 9 pkt. 6 Statutu Książęcego Miasta Grodziska Prezydent Książęcego Miasta Grodzisk powołuje na urząd Dyrektora Komunikacji Miejskiej Grodzisk Pana Valdasa Pekchovara.

(—) Dariusz Darowski, Prezydent Książęcego Miasta Grodzisk.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny