Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Książęce Miasto GrodziskPostanowienia, poz. 2887 [X]

Grodzisk, dnia 7 sierpnia 2008 r.

Postanowienie Prezydenta Książęcego Miasta Grodziska nr 3

w sprawie powołania Wiceprezydenta Książęcego Miasta Grodzisk

Na podstawie art. 9 pkt. 2 Statutu Książęcego Miasta Grodziska Prezydent Książęcego Miasta Grodzisk powołuje na urząd Wiceprezydenta Książęcego Miasta Grodzisk Pana Valdasa Pekchovara.

(—) Dariusz Darowski, Prezydent Książęcego Miasta Grodzisk.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny