Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiRząd — 2008, poz. 2895 [X]

Grodzisk, dnia 11 sierpnia 2008 r.

Postanowienie Kanclerza nr 37/2008

o powołaniu Rady Ministrów

§ 1.

Na podstawie Art. 10 ust. 3 pkt 1 Dekretu Księcia Sarmacji nr 490 o Rządzie Jego Książęcej Mości z dnia 11 sierpnia 2008 r. powołuję na funkcje:

  1. Podkanclerzego oraz Ministra Finansów i Gospodarki: Pana Dariusza hrabiego Makowskiego
  2. Ministra Kultury i Oświaty: Panią Calisto wicehrabinę Kami-Chojnacką
  3. Ministra Spraw Wewnętrznych: Pana Jakuba wicehrabiego Bakonyi
  4. Ministra Spraw Zagranicznych: Pana Aarona baroneta von Lichtenstein-Rozmana
  5. Ministra Informacji i Spraw Obywatelskich: Pana Mateusza baroneta von Lichtenstein-Iontza

§ 2.

Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Michał diuk Ł.
Kanclerz Rządu Jego Książęcej Mości.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny