Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneWyniki wyborów i referendów, poz. 2899 [X]

Grodzisk, dnia 13 sierpnia 2008 r.

Obwieszczenie Księcia

o wynikach wyborów uzupełniających do Izby Poselskiej

§ 1.

Podaję do publicznej wiadomości wynik wyborów uzupełniających do Izby Poselskiej Sejmu XXI kadencji przeprowadzonych w dniach 11-13 sierpnia 2008 r.:

 1. Uprawnionych do głosowania (ujętych w rejestrze wyborców) było: 117 wyborców,
 2. W głosowaniu wzięło udział: 46 wyborców, tj. 39.32% uprawnionych,
 3. Poszczególni kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów:
  1. ppor. Jakub v-hr. Bakonyi: 8 głosów, tj. 17.39% ogólnej liczby głosów,
  2. Mateusz bar. Karczewski: 7 głosów, tj. 15.22% ogólnej liczby głosów,
  3. Timios hr. Kiechajas: 15 głosów, tj. 32.61% ogólnej liczby głosów,
  4. Patryk Pulikowski: 4 głosów, tj. 8.7% ogólnej liczby głosów,
  5. chor. Patryk Szac: 7 głosów, tj. 15.22% ogólnej liczby głosów,
 4. Oddano 5 głosów pustych (10.87% ogólnej liczby oddanych głosów).

§ 2.

Mandat poselski uzyskał Pan Timios hr. Kiechajas.

(—) Daniel hr. Chojnacki,
Regent Księstwa Sarmacji.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny