Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjnePozbawienie tytułów, orderów i odznaczeń, poz. 2900 [X]

Grodzisk, dnia 14 sierpnia 2008 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie pozbawienia tytułu szlacheckiego

§ 1.

Na podstawie art. 8 p. 16 Konstytucji Księstwa Sarmacji postanawiam o pozbawieniu posiadanego tytułu szlacheckiego kawalera Pana Vladimira kaw. Iwanowicza.

§ 2.

Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny