Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneWydalenie cudzoziemców, poz. 2906 [X]

Grodzisk, dnia 15 sierpnia 2008 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie wydalenia cudzoziemca

Na czas wydania niniejszego dekretu zawieszam moc obowiązywania Postanowienia Księcia w sprawie powołania Regenta z dnia 5 sierpnia 2008 r.

Na podstawie art. 2 ust. 3 i art. 3 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 306 o cudzoziemcach z dnia 28 czerwca 2006 r., zwanego dalej „dekretem”, postanawiam, jak następuje:

§ 1.

Postanawiam o wydaleniu z terytorium Księstwa Sarmacji Pana VLADIMIRA IWANOWICZA, zarejestrowanego w systemie ewidencyjnym pod numerem AB189, oraz zakazuję mu powrotu na terytorium Księstwa Sarmacji do dnia 1 czerwca 2009 r., w związku z tym, iż okoliczności wskazują, iż jego pobyt na terytorium Księstwa Sarmacji jest niepożądany ze względu na interes publiczny (art. 2 ust. 1, p. 3 dekretu).

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Piotr Mikołaj.

(—) Michał diuk Ł.,
Kanclerz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny