Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo Teutonii (archiwum)Postanowienia, zarządzenia i decyzje, poz. 2913 [X]

, dnia 18 sierpnia 2008 r.

Postanowienie Namiestnika Marchii Teutońskiej nr 143/2008

stwierdzenie wygaśnięcia mandatu senatorskiego oraz zarządzenie wyborów uzupełniajacych

§ 1.

Na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 3 Dekretu Namiestnika MT nr 33/2006 — Ordynacja wyborcza do Senatu Marchii Teutońskiej z dnia 22 czerwca 2006 r, stwierdzam wygaśniecie mandatu senatorskiego Pana Vladimira Iwanowicza z powodu wydalenia z Księstwa Sarmacji Postanowieniem Księcia w sprawie wydalenia cudzoziemca z dnia 15 sierpnia 2008 r.

§ 2.

Na podstawie art. 20 ust. 3 i 4 Statutu Marchii Teutońskiej z dnia 7 maja 2005 r. oraz art. 4 ust. 2 Ordynacji wyborczej do Senatu Marchii Teutońskiej z dnia 22 czerwca 2006 r. zarządzam wybory uzupełniające do Senatu Marchii Teutońskiej według następującego kalendarza:

  1. 18 do 22 sierpnia 2008 r.: termin zgłaszania kandydatur,
  2. 24 do 26 sierpnia 2008 r.: termin oddawania głosów.

§ 3.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Mateusz bar. Karczewski
Namiestnik pro tempore Marchii Teutońskiej

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny